Závěrečná Konference

 

 

Program konference

 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.; Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Představení projektu „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol“

 

Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.; Mgr. Dita Finková, Ph.D.; Mgr. et. Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.

Reflexe prvního kurzu „Základy speciální pedagogiky“

 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.; Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Reflexe druhého kurzu „Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami“. Seznámení s počítačovými programy a přístroji, které lze uplatnit v logopedické diagnostice a intervenci (přístroje Logohelp 1 a Logohelp 2, specializovaný software)

 

Mgr. Jiří Langer, PhD.; Mgr. Pavel Kučera

Reflexe třetího kurzu „Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami“

 

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Zpráva o supervizi v rámci projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol“

 

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Specifika práce s jedinci s behaviorálními poruchami – využití intervenčního programu instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina pro práci se žáky s problémy v chování

 

Mgr. Jiří Kantor

Řešení problémových situací klientů a pomáhajících pracovníků (podpora pomáhajících pracovníků)

 

 

Zpět  Nahoru