Popis: G:\Projekty\ESF\USS-kurzy\CD\CD-pracovní\Hlavni_soubory\image002.gif

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Ústav speciálněpedagogických studií

 

 

Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol

 

 

 

Popis: OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz

 

 

 

 

Popis: ---

 

Obsah:

O projektu

Kurz č. 1 – Základy speciální pedagogiky

Kurz č. 2 – Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami

Kurz č. 3 – Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

Závěrečná konference

 

Popis: ---

Adresa ústavu:

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta UP

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

tel: 585 635 302

fax: 585 231 400

www: http://uss.upol.cz

e-mail: eva.souralova@upol.cz

 

Popis: ---

 

Elektronickou publikaci sestavil Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Náměty a připomínky zasílejte na adresu jiri.langer@upol.cz.

 

Popis: ---

 

Publikace vznikla z prostředků projektu ESF CZ.1.07/1.3.13/03.0016 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.13 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, v rámci 3. výzev globálních grantů v prioritní ose 1. a 2. výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2.

 

Popis: ---

 

Elektronická publikace je přizpůsobena pro minimální rozlišení monitoru 1024x768 dpi.

Pro správnou funkčnost všech součástí publikace je třeba mít v počítači nainstalován software k přehrávání filmových klipů (např. Windows Media Player, který je součástí standardního vybavení Windows a Adobe Acrobat Reader).

 

Popis: ---

 

Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol

 

Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (ed.)

 

1. vydání

 

Olomouc 2012

 

 

Nahoru