Kurz č. 3 – Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Studijní text

 

Úvod

 

Komunikace s osobami se zrakovým postižením

 

Prostředky augmentativní a alternativní komunikace u osob s tělesným a kombinovaným postižením

 

Komunikace s osobami se sluchovým postižením

 

Komunikace s osobami s narušenou expresivní či impresivní složkou řeči (v oblasti řečové produkce a rozumění)

 

Využití logopedických pomůcek a přístrojů u jedinců s narušenou komunikační schopností k rozvoji jejich komunikace

 

Závěr

 

 

Fotogalerie

 

        

 

 

Zpět  Nahoru