kurz č. 2 – Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Studijní text

 

Úvod

 

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením

 

Poradenství pro osoby s tělesným postižením a s kombinovanými vadami

 

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

 

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením

 

Poradenství pro osoby s psychosociálním ohrožením a narušením

 

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností – část 1

 

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností – část 2

 

Poradenství pro osoby se specifickými vývojovými poruchami učení

 

Závěr

 

Fotogalerie

 

              

 

 

Zpět  Nahoru